หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
ภาพตัวอย่าง
ศาสนสถานในตำบลน้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
   
 
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 23 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 4 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 16 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2560 [ 11 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 69  
 
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 [ 11 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 56  
 
  (1)  
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-9