หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
สมาชิกสภา อบต.น้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 74  
 
ประกาสองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 69  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ เรื่องงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 76  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 141  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 25623 [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 160  
 
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 203  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 186  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 174  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 173  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 23 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 177  
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 185  
 
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 192  
 
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 180  
 
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 4 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 638  
 
  (1)     2   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-8 ,
056-049-716