หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
สมาชิกสภา อบต.น้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
 
 


นายณรงค์ศักดิ์์ โต๋วสัจจา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ
โทร : 081-9626059
 
 


นายพรเทพ คงเมือง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 086-2063325


นายสรนันท์ ประจันทร์นวล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 093-0206868
 
 


นางลำไพ ปะวันตา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-8876340
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-8 ,
056-049-716