หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
ภาพตัวอย่าง
ศาสนสถานในตำบลน้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
 
 


นายณรงค์ศักดิ์ โต๋วสัจจา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นายสรนัน ประจันทร์นวล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายพรเทพ คงเมือง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นายดำดี สนพะเดิม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-9