หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำรอบ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
สมาชิกสภา อบต.น้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
 
 
 
  สภาตำบลน้ำรอบ ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2539
 
 
 
  ตำบลน้ำรอบมีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับที่ว่าการอำเภอลานสัก จำนวน 3 เส้นทาง ซึ่งระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ ถึงที่ว่าการอำเภอลานสัก ประมาณ 5 กิโลเมตร และตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ประมาณ 61 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 285 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 154 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 100,265 ไร่
 
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด   จำนวน   9,874   คน
 
แยกเป็นชาย         จำนวน   4,990   คน คิดเป็นร้อยละ 50.53
 
แยกเป็นหญิง        จำนวน   4,884   คน คิดเป็นร้อยละ 49.47
 
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด    จำนวน   3,135  ครัวเรือน
 
ความหนาแน่นเฉลี่ย            64.11      คน/ตร.กม.
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ และ
ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี  
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-8 ,
056-049-716