หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]จ้างการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการต่อเติมห้องเก็บของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.น้ำรอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ 7910 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]จ้างจัดทำป้ายโครงการห่วงใยใส่ใจป้องกันเอดส์ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ 7910 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการประชารับร่วมใจกำจัดขยะมูลฝอยและปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 68