หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]ซื้อจัดวื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อยานพาหนะและขนส่งไดสตาร์ทรถบบรทุกน้ำเอนกประสงค์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 80-6809 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง 200 มิลลิลิตร เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2564 เดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งตามโครงการจัดการการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26