หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
สมาชิกสภา อบต.น้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.เมืองการุ้ง   จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านซอยสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 2565
อบต.หนองแก   จ้างทำป้ายโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศพด.อบต.หนองแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 2565
อบต.หนองแก   จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๑-๕๕-๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 2565
ทต.สว่างอารมณ์   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
ทต.สว่างอารมณ์   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (พลาสติกใส) -สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
ทต.สว่างอารมณ์   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
ทต.สว่างอารมณ์   ซื้อวัสดุสำนักงาน - กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
ทต.สว่างอารมณ์   ซื้อวัสดุสำนักงาน - สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.ระบำ   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
ทต.หนองฉาง   จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,500 บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.หนองกลางดง   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.สะแกกรัง   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.สะแกกรัง   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.สะแกกรัง   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.สะแกกรัง   ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในงานประปา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.สะแกกรัง   ซื้อจัดซืื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.สะแกกรัง   ซื้อวัสดุประปา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.สะแกกรัง   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.สะแกกรัง   ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในงานประปา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.เกาะเทโพ   ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๓๕๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.เกาะเทโพ   ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๓๕๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ   จ้างเหมาจัดทำผ้าใบไวนิล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ในกิจกรรมการณรงค์การปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
อบต.หนองยาง   เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพื่อดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) 28 มิ.ย. 2565
อบต.ทุ่งโพ   ซื้อวัสดุสัญญาณไฟไซเรน (ไฟหมุน) จำนวน ๑ ชุด ล้อยางแบบแป้นหมุนได้ จำนวน ๒ คู่ และหลอดไฟไซเรน จำนวน ๕ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 868
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-8 ,
056-049-716