หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
สมาชิกสภา อบต.น้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.น้ำซึม   ซื้อวัสดุสนาม (โต๊ะม้าหินอ่อน จำนวน ๒ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
อบต.หนองจอก   ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูบสูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มี.ค. 2566
ทต.หนองสระ   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) หมายเลขทะเบียน 80-6771 อุทัยธานี) กองช่าง จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
อบต.หนองแก   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มี.ค. 2566
อบต.หนองแก   ซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเต่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
อบต.หนองแก   ซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
อบต.หนองแก   ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
อบต.ท่าโพ   จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0019 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
อบต.โคกหม้อ   ซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข และเครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง ระบบโรตารี่คอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
ทต.ทัพทัน   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
ทต.ทัพทัน   จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-6448 อุทัยธานี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
อบต.ทัพหลวง   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด อบต.) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
อบต.ลานสัก   ประกวดราคาซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่(แบบรถเข็น) ขนาด ๓๔๐ วัตต์ และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่(แบบลากจูง) ขนาด ๓,๐๖๐ วัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มี.ค. 2566
ทต.ตลุกดู่   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
อบต.ดงขวาง   ซื้อวัสดุทำปุ๋ยบำรุงรักษาต้นไม้ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
อบต.ดงขวาง   จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางหารกลางวัน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
อบต.ดงขวาง   จ้างเหมาจัดทำแผ่นป้ายพลาสวูดหนา 5 มิล สีขาว ขนาดกว้าง 6 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
อบต.บ้านไร่   จ้างเหมาทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เนื่องในงานไหว้พระธาตุเจดีย์และฉลองศาลาการเปรียญ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
อบต.หนองกลางดง   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
อบต.ประดู่ยืน   จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
ทต.เขาบางแกรก   ซื้อยางรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๔๗๘ อุทัยธานี จำนวน ๔ เส้น สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
ทต.เขาบางแกรก   ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๐๙๐ อุทัยธานี จำนวน ๒ ลูก สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
ทต.เขาบางแกรก   ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
ทต.เขาบางแกรก   ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
ทต.เขาบางแกรก   จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,268
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-8 ,
056-049-716