องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ยินดีต้อนรับ อบต.น้ำรอบ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
ภาพตัวอย่าง
ศาสนสถานในตำบลน้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 พ.ค. 2551 ]  
 การจัดสรรภาษี ประจำเดือนพฤษภาคม 2551  [ 27 พ.ค. 2551 ]  
 การหารือแนวทางปฏิบัติในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดตาย  [ 29 พ.ค. 2551 ]  
  หารือเกี่ยวกับการขอถอนอุทธรณ์ กรณีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นของเทศบาลตำบลหนองบัว  [ 29 พ.ค. 2551 ]  
 การฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2551  [ 24 ก.ค. 2551 ]  
 
<< หน้าแรก...     7      8      9     (10)  
   

 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558

 

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-9