หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
สมาชิกสภา อบต.น้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 ตอบข้อหารือการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  [ 7 ต.ค. 2553 ]  
 เชิญชวนร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กไทย "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า"  [ 7 ต.ค. 2553 ]  
 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  [ 7 ต.ค. 2553 ]  
 บันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2554  [ 5 ต.ค. 2553 ]  
 สำรวจข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  [ 1 ต.ค. 2553 ]  
 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 9/2553 (นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี)  [ 30 ก.ย. 2553 ]  
 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 9/2553 (นายอำเภอทุกอำเภอ)  [ 30 ก.ย. 2553 ]  
 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 9/2553  [ 30 ส.ค. 2553 ]  
 มติ ก.ท.จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553  [ 30 ก.ค. 2553 ]  
 มติ ก.ท.จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553  [ 24 มิ.ย. 2553 ]  
 เรียน เทศบาลทุกแห่ง ในจังหวัดอุทัยธานี  [ 15 มิ.ย. 2553 ]  
 มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553  [ 31 พ.ค. 2553 ]  
 มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553  [ 30 เม.ย. 2553 ]  
 เทศบาล ต้องการรับพนักงานโอนย้าย ด่วน  [ 15 ก.พ. 2553 ]  
 มติ ก.ท.จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553  [ 25 ม.ค. 2553 ]  
 ต้องการรับโอนย้าย (ด่วน) ณ 7 มกราคม 2553  [ 7 ม.ค. 2553 ]  
 มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552  [ 21 ธ.ค. 2552 ]  
 มติ ก.ท.จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552  [ 27 พ.ย. 2552 ]  
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10
   
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-8 ,
056-049-716