หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
สมาชิกสภา อบต.น้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 ต้องการรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ณ 16 พฤศจิกายน 2552  [ 16 พ.ย. 2552 ]  
 ตารางเงินเดือนของครูและบุคลากรทางการศึกษา  [ 11 พ.ย. 2552 ]  
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  [ 10 พ.ย. 2552 ]  
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลว 30 มิถุนายน 2547  [ 10 พ.ย. 2552 ]  
 ประกาศกำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้างเทศบาล  [ 10 พ.ย. 2552 ]  
 มติที่ประชุม ก.ท.จ.ครั้งที่ 10.52 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552  [ 27 ต.ค. 2552 ]  
  มติที่ประชุม ก.ท.จ.ครั้งที่ 9.52 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2550  [ 23 ก.ย. 2552 ]  
 รายละเอียดการจัดเงินเดือนและค่าจ้างที่ได้รับการถ่ายโอนประจำเดือนสค.-กย.2552  [ 25 ส.ค. 2552 ]  
 รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนชรา งวดที่ 3  [ 18 ส.ค. 2552 ]  
 รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการอาหารเสริม(นม)  [ 8 ส.ค. 2552 ]  
 การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 ก.ค. 2552 ]  
 รายละเอียดการจัดสรรเงินเดือนและค่าจ้างที่ได้รับการถ่ายโอน  [ 30 ก.ค. 2552 ]  
 การโอนเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการที่ได้รับการถ่ายโอน  [ 30 ก.ค. 2552 ]  
 การโอนเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการอาหารเสริม(นม)  [ 30 ก.ค. 2552 ]  
 รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการอาหารเสริม(นม)  [ 29 ก.ค. 2552 ]  
 การโอนเงินงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป งวดที่ 6  [ 29 ก.ค. 2552 ]  
 มติที่ประชุม ก.ท.จ.ครั้งที่ 7.52 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552  [ 24 ก.ค. 2552 ]  
 การโอนเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการที่ได้รับการถ่ายโอน  [ 22 ก.ค. 2552 ]  
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 10
   
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-8 ,
056-049-716