หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำรอบ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
สมาชิกสภา อบต.น้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
 
 
นางอรษา สุขเสถียร
ประธานสภา อบต.น้ำรอบ
โทร : 089-9075440
 
นายดำรงศักดิ์ ชูประเสริฐ
รองประธานสภา อบต.น้ำรอบ
โทร : 089-5629932
นางสาวระพีวรรณ์ นาคบุตร
เลขานุการสภา อบต.น้ำรอบ
โทร : 087-9431563
 
 
นางกาญจนา สุวรรณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 063-0873590
นายอนันต์ กางกรณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 087-2070737
นายเฉวียง เปรมสุขดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 092-9347550
นางสาวรุ่งราตรี สนพะเดิม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 093-1824435
นายดำรงศักดิ์ ชูประเสริฐ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 089-5629932
นางสาวขนิฐา มุจรินทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 087-8442956
นางสาวศศินันท์ พูลพิพัฒน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 082-8852465
นายเสน่ห์ ฤทธิยา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 062-5719599
นายชรินทร์ คันธมาลา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 086-2115618
นางสาวบวร สิงบัว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 082-1992615
นางสาวอรพรรณ ทองอร่าม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
โทร : 093-1918451
นางระพีวรรณ์ นาคบุตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
โทร : 087-9431563
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-8 ,
056-049-716