หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
ภาพตัวอย่าง
ศาสนสถานในตำบลน้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
 
 


-ว่าง-
ประธานสภา อบต.น้ำรอบ
 


-ว่าง-
รองประธานสภา อบต.น้ำรอบ


-ว่าง-
เลขานุการสภา อบต.น้ำรอบ
 
 


-ว่าง-
สมาชิกสภา อบต.


-ว่าง-
สมาชิกสภา อบต.


-ว่าง-
สมาชิกสภา อบต.
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-8 ,
056-049-716