หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
ภาพตัวอย่าง
ศาสนสถานในตำบลน้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
  กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 17 มีนาคม 2563 [ 18 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 25
 


 
โครงการจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด วันที่ 6 มีนาคม 2563 [ 9 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 28
 
 
     


 
กิจกรรมแจกผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบุ่งกะเซอร์ [ 23 ธ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 24
 


 
กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอลานสัก [ 6 ธ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 37
 
 
     


 
กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2562 [ 24 ต.ค. 2562 ]  
อ่าน: 407
 


 
กิจกรรมงานประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 14 ตุลาคม 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]  
อ่าน: 36
 
 
     


 
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศนื วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ วัดบึงแห้ง บ้านบึงแห้ง ม.6 ต.น้ำรอบ [ 15 ต.ค. 2562 ]  
อ่าน: 34
 


 
กิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]  
อ่าน: 25
 
 
     


 
กิจกรรมการประเมินและสรุปผลโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล วันที่ 16 สิงหาคม 256216 สิ [ 16 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 53
 


 
โครงการเสริมสร้างรอยยิ้มสดใสใส่ใจผู้สูงอายุ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ วัดเนินมะค่า ม.8 [ 13 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 65
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-9