หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
ภาพตัวอย่าง
ศาสนสถานในตำบลน้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
  
ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (อบต.น้ำรอบ)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ส.ค. 2563 เวลา 09.11 น. โดย คุณ กมลพร ชาญถิ่นคง

ผู้เข้าชม 47 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-9