หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
ภาพตัวอย่าง
ศาสนสถานในตำบลน้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
 

 
โครงการจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ นำโดย นายณรงค์ศักดิ์ โต๋วสัจจา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ ได้จัดทำโครงการจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 08:30 น. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ให้เกิดความรู้เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มี.ค. 2564 เวลา 15.08 น. โดย คุณ เมธาพร คงคุ้ม

ผู้เข้าชม 215 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/18

ลำดับภาพที่ 2/18

ลำดับภาพที่ 3/18

ลำดับภาพที่ 4/18

ลำดับภาพที่ 5/18

ลำดับภาพที่ 6/18

ลำดับภาพที่ 7/18

ลำดับภาพที่ 8/18

ลำดับภาพที่ 9/18

ลำดับภาพที่ 10/18

ลำดับภาพที่ 11/18

ลำดับภาพที่ 12/18

ลำดับภาพที่ 13/18

ลำดับภาพที่ 14/18

ลำดับภาพที่ 15/18

ลำดับภาพที่ 16/18

ลำดับภาพที่ 17/18

ลำดับภาพที่ 18/18
<<
>>
X
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-8 ,
056-049-716