หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
ภาพตัวอย่าง
ศาสนสถานในตำบลน้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
 

 
โครงการจัดเวทีเสวนา ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ ได้จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564  เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการประเด็นการพัฒนา ของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ ผู้แทนส่วนราชการ ตัวแทนหมู่บ้านในตำบลน้ำรอบ จำนวน ๑๙ หมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มี.ค. 2564 เวลา 14.25 น. โดย คุณ เมธาพร คงคุ้ม

ผู้เข้าชม 143 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/19

ลำดับภาพที่ 2/19

ลำดับภาพที่ 3/19

ลำดับภาพที่ 4/19

ลำดับภาพที่ 5/19

ลำดับภาพที่ 6/19

ลำดับภาพที่ 7/19

ลำดับภาพที่ 8/19

ลำดับภาพที่ 9/19

ลำดับภาพที่ 10/19

ลำดับภาพที่ 11/19

ลำดับภาพที่ 12/19

ลำดับภาพที่ 13/19

ลำดับภาพที่ 14/19

ลำดับภาพที่ 15/19

ลำดับภาพที่ 16/19

ลำดับภาพที่ 17/19

ลำดับภาพที่ 18/19

ลำดับภาพที่ 19/19
<<
>>
X
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-8 ,
056-049-716