หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
สมาชิกสภา อบต.น้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
 

 
โครงการจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ โต๋วสัจจา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ ได้มอบหมายให้ นายพรเทพ คงเมือง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ เป็นตัวแทนเปิดโครงการจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565และได้กล่าวหลักในการทำงานให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ ให้ใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน เพื่อให้ทุกคนดำเนินชีวิตอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มี.ค. 2565 เวลา 16.13 น. โดย คุณ เมธาพร คงคุ้ม

ผู้เข้าชม 187 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-8 ,
056-049-716