หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
สมาชิกสภา อบต.น้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมุ่ที่ 5 บ้านบุ่งกะเซอร์  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มิ.ย. 2565 เวลา 09.09 น. โดย คุณ เบญจา ขยันเขตกรณ์

ผู้เข้าชม 108 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-8 ,
056-049-716