หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
ภาพตัวอย่าง
ศาสนสถานในตำบลน้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
สภาพทั่วไป
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ   28 พ.ย. 2564 96
ข่าวประชาสัมพันธ์   ท่านใดที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 สามารถแจ้งเหตุได้ที่  11 พ.ย. 2564 119
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ฯ  26 ส.ค. 2564 126
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบเรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  8 ก.ค. 2564 114
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ  29 ต.ค. 2564 114
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง  27 ต.ค. 2564 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้ง  27 ต.ค. 2564 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายก สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ   22 ต.ค. 2564 155
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ  22 ต.ค. 2564 113
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ รับขึ้นทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565  7 ต.ค. 2564 86
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-8 ,
056-049-716