หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
สมาชิกสภา อบต.น้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
 
หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สุขฤทัย   ยกเลิกประกาศเชิญชวนโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสี่เหลี่ยม - บ่อน้ำเย็น ช่วง กม. ที่ 0+000 - กม. ที่ 2+270 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสี่เหลี่ยม ตำบลสุขฤทัย กว้าง 5 เมตร ยาว 2,110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,550 ตารางเมตร องค   7 ก.พ. 2566 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ลานสัก      7 ก.พ. 2566 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ลานสัก   องค์การบริหารส่วนตำบลลานสักได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก   7 ก.พ. 2566 3
ข่าวกิจกรรม อบต.ทุ่งนางาม   ตรวจเยี่ยมผู้ได้รับกาปล่อยตัวของเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี   6 ก.พ. 2566 4
ข่าวกิจกรรม อบต.ทุ่งนางาม   วันที่ 6 กุมภาพันธ์​ 2566 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนพร้อมผู้ช่วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางามร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้พิการที่ต้องการทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป   6 ก.พ. 2566 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง และจัดทำป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน ๑ ราย คือ นายเจิม วิสานิตย์    6 ก.พ. 2566 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองฉาง   ประกาศเทศบาลตำบลหนองฉาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 14-002 สายทางเทศบาล 4 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฉาง กว้าง 5-6 เมตร ยาว 494 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 , 923 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนอ   6 ก.พ. 2566 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองจอก   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุวาล์วน้ำบอลวาล์วหน้าแปลนรถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ-๕๔๑๖ อุทัยธานี ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๑ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 ก.พ. 2566 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองสรวง   ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น   6 ก.พ. 2566 4
ข่าวกิจกรรม ทต.ตลุกดู่   ลงพื้นที่ตรวจสอบ ดูแลความเรียบร้อยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลตลุกดู่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้อยู่ประจำศูนย์ป้องกัน   6 ก.พ. 2566 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะเทโพ   องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   6 ก.พ. 2566 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พลวงสองนาง   ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง การสูญหายของหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน   6 ก.พ. 2566 13
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง และจัดทำป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน ๑ ราย คือ นายเจิม วิสานิตย์    6 ก.พ. 2566 1
ข่าวกิจกรรม อบต.เจ้าวัด   กิจกรรม สวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา   6 ก.พ. 2566 20
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองฉาง   ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566   6 ก.พ. 2566 35
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองสระ   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 1 ตัว   6 ก.พ. 2566 1
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 4,081
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-8 ,
056-049-716