หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
ภาพตัวอย่าง
ศาสนสถานในตำบลน้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
 
กลุ่มสตรีตำบลน้ำรอบ (ข้าวจี่) หมู่ 8 บ้านเนินมะค่า หมู่ 14 บ้านห้วยน้ำดัง
ราคา : 20 บาท บาท
ผลิตโดย : กลุ่มสตรีตำบลน้ำรอบ หมู่ 8 บ้านเนินมะค่า
จำนวนผู้เข้าชม : 280 ท่าน


 
กลุ่มสตรีตำบลน้ำรอบ (พริกแกง) หมู่ 18 บ้านน้ำซับพัฒนา
ราคา : 50 บาท บาท
ผลิตโดย : กลุ่มสตรีตำบลน้ำรอบ หมู่ 18 บ้านน้ำซับพัฒนา
จำนวนผู้เข้าชม : 241 ท่าน


 
จักรสานเข่ง
ราคา : ลูกละ 110 บาท บาท
ผลิตโดย : คุณพยุง วรอินทร์
จำนวนผู้เข้าชม : 337 ท่าน


 
  (1)     2      3      4   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-8 ,
056-049-716