หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
สมาชิกสภา อบต.น้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 108  
 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ พ.ศ.2566-2570 [ 21 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 90  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ (พ.ศ.2566-2570) [ 20 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 100  
 
ประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2566-2570) [ 10 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 481  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 151  
 
ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 119  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 181  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 261  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 28 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 191  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 28 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 162  
 
  (1)  
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-8 ,
056-049-716