หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
ภาพตัวอย่าง
ศาสนสถานในตำบลน้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 63  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 81  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 28 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 52  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 28 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 47  
 
  (1)  
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-8 ,
056-049-716