หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
ภาพตัวอย่าง
ศาสนสถานในตำบลน้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
ประกาศ
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ รายงานระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (อบต.น้ำรอบ) [ 10 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) สำหรับหอพักสถานศึกษาและหกพักเอกชน [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(กรณีไม่มีบัญชี หรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว) [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562) [ 16 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศแผนปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ (พ.ศ.2563-2565) [ 7 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565) [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 109  
 
ประกาศ เรื่องสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี2561-2565) [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 86  
 
การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศ มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 28 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)     2      3   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-9