หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
ภาพตัวอย่าง
ศาสนสถานในตำบลน้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
ประกาศ
   
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศแผนปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ (พ.ศ.2563-2565) [ 7 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565) [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศ เรื่องสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี2561-2565) [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 10 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ พ.ศ.2561 [ 12 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 107  
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 7 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 67  
 
ประกาศ การใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศ แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 59  
 
  (1)  
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-9