หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี [ 26 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1ตุลาคม2561 - 30 กันยายน 2562) [ 16 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
แผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ.2563-2565) [ 5 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศแผนปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ (พ.ศ.2563-2565) [ 5 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 22 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 22 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 45  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี [ 28 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 41  
 
  (1)