หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
สมาชิกสภา อบต.น้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน/ช่วยเหลือประชาชน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน [ 16 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 71  
 
คำสั่ง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ [ 15 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 72  
 
  (1)  
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-8 ,
056-049-716