หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำรอบ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
สมาชิกสภา อบต.น้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการจัดทำเเละการปรับปรุงเเผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569 [ 5 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 57  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี เรื่องหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 64  
 
หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำเเหน่งเเละวิทยฐานะพนักงานครูเเละบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล 2565 [ 9 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 75  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู เเละพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 104  
 
กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขเเละวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบเเทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง เเละพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ 13 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 67  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุเเต่งตั้ง การโอนการรับโอน การเลื่อนระดับ เเละการเลื่อนเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่13) พ.ศ.2562 [ 11 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 56  
 
กำหนดหลักสูตรการพัฒนาเเละปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 80  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขการสอบเเข่งขัน [ 10 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 57  
 
เเนวทางการขอใช้บัญชี [ 9 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 59  
 
หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบเเข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 57  
 
หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำเเหน่งเเละวิทยฐานะพนักงานครูเเละบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 89  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นตำแหน่ง) [ 7 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 96  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นบุคคลต้นแบบด้านการทำงาน ประจําปี 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 98  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 30 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 98  
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2561 [ 30 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 92  
 
  (1)     2   
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-8 ,
056-049-716