หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำรอบ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
สมาชิกสภา อบต.น้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
 
 
 
  ประชากรตำบลน้ำรอบ มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ตั้งหมู่บ้านอยู่เป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ผู้คนมีความสามัคคียึดมั่นในวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณี
 
 
 
 
วัด จำนวน 12 แห่ง
 
สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง
 
โบสถ์คริสต์ จำนวน 2 แห่ง
 
 
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย   หมู่ที่  2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาผาแรด  หมู่ที่  4
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเจ๊กกวย  หมู่ที่  7
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกรกลึก  หมู่ที่   9
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วง  หมู่ที่  11
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำรอ  หมู่ที่  18
  สถานศึกษาระดับประถมศึกษา , มัธยมศึกษา
 
โรงเรียนประถมศึกษาบ้านน้ำรอบ  หมู่ที่  1
โรงเรียนบ้านห้วยทราย  หมู่ที่  2
 
โรงเรียนบ้านเขาผาแรต  หมู่ที่  4
โรงเรียนบ้านบุ่งกระเซอร์   หมู่ที่  5
 
โรงเรียนมัธยมศึกษาบ้านเนินมะค่า  หมู่ที่  8
โรงเรียนมัธยมศึกษาบ้านโกรกลึก  หมู่ที่  9
 
โรงเรียนบ้านหนองม่วง  หมู่ที่  11
 
 
 
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านน้ำรอบ  หมู่ที่  1
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านบึงแห้ง  หมู่ที่  6
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100
 
 
 
  ศูนย์ อปพร.ตำบลน้ำรอบ
 
มีรถบรรทุกน้ำ จำนวน 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
 
กระบะกู้ภัยฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน
 
รถยนต์กระบะบริการประชาชนทั่วไป จำนวน 1 คัน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-8 ,
056-049-716