หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


จ่าเอกบรรจง ชาติพันธ์จันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ


ว่าง
รองปลัด อบต.น้ำรอบ
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวเมธาพร คงคุ้ม
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ


นายศักดิ์ชัย ศรีอินทร์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


นายปวิช ไม้สนธิ์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวประจวบ อุปนุช
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ฯ