หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


จ่าเอกบรรจง ชาติพันธ์จันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ
โทร : 091-3458318


ว่าง
รองปลัด อบต.น้ำรอบ
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวเมธาพร คงคุ้ม
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายศักดิ์ชัย ศรีอินทร์
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายปวิช ไม้สนธิ์
นักพัฒนาชุมชนชก.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวประจวบ อุปนุช
นักทรัพยากรบุคคล ชก.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม