หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
สมาชิกสภา อบต.น้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
 
 


จ่าเอกบรรจง ชาติพันธ์จันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ
โทร : 091-3458318


ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ
 
สำนักปลัด
 


นางสาวเมธาพร คงคุ้ม
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ
โทร : 064-0073329


นางสาวประจวบ อุปนุช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวนิลินพรรณ พุ่มกล่อม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายปวิช ไม้สนธิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายเจษฎา กสิการ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาวแสงทอง ถินยศ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวสุภาวดี คณฑา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-8 ,
056-049-716