หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
สมาชิกสภา อบต.น้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
 
 


จ่าเอกบรรจง ชาติพันธ์จันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ


ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ
 
สำนักปลัด
 


นางสาวเมธาพร คงคุ้ม
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ


นางสาวประจวบ อุปนุช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวนิลินพรรณ พุ่มกล่อม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายปวิช ไม้สนธิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายเจษฎา กสิการ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาวแสงทอง ถินยศ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวสุภาวดี คณฑา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-8 ,
056-049-716