หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
ภาพตัวอย่าง
ศาสนสถานในตำบลน้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
 
ลานเขาหินเทิน
   จำนวนภาพ : 0  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 246  ท่าน


 
ศพด.หนองม่วง
   จำนวนภาพ : 18  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 765  ท่าน


 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำรอบ
   จำนวนภาพ : 9  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 1022  ท่าน


 
ศูนย์บ้านหนองเจ๊กกวย
   จำนวนภาพ : 6  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 453  ท่าน


 
  (1)  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-9