หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
ภาพตัวอย่าง
ศาสนสถานในตำบลน้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
 
   
ลานเขาหินเทิน
 
จำนวนภาพ : 0  รูป
     
จำนวนผู้เข้าชม : 699  ท่าน
 
   
ศพด.หนองม่วง
 
จำนวนภาพ : 18  รูป
     
จำนวนผู้เข้าชม : 1067  ท่าน
 
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำรอบ
 
จำนวนภาพ : 9  รูป
     
จำนวนผู้เข้าชม : 1367  ท่าน
 
   
ศูนย์บ้านหนองเจ๊กกวย
 
จำนวนภาพ : 6  รูป
     
จำนวนผู้เข้าชม : 688  ท่าน
 
  (1)  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-8 ,
056-049-716