หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำรอบ
''พัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
ที่ทำการ อบต.น้ำรอบ
สมาชิกสภา อบต.น้ำรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำรอบ
อบต.น้ำรอบ
1
2
3
 
 
 
   
เขาหินอ่อนผาแรต
 
จำนวนภาพ : 0  รูป
     
จำนวนผู้เข้าชม : 55  ท่าน
 
   
ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านหัตถกรรม
 
จำนวนภาพ : 9  รูป
     
จำนวนผู้เข้าชม : 48  ท่าน
 
   
ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านเกษตรกรรม
 
จำนวนภาพ : 7  รูป
     
จำนวนผู้เข้าชม : 42  ท่าน
 
   
สระมรกต
 
จำนวนภาพ : 0  รูป
     
จำนวนผู้เข้าชม : 55  ท่าน
 
  (1)     2   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ต.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-049-716-8 ,
056-049-716